دانلود ویدیوی شراب خوردن یهودیان ایران به همراه هاراو یهودا (جانشین رهبر کلیمیان ایران )درعید (فیلم) از آپارات

امام رضا فرمود : "خداوند هیچ پیغمبری را نفرستاد جز این كه حرمت شراب جزء برنامه رسالتی او بود راجع به حرمت شراب در عهد قدیم و انجیل اشاره هایی ذكر شده است ، براى نمونه رجوع شود به انجیل لوقا ،باب اوّل ،بند 15- امثال سلیمان ،باب 20 بند 1 و باب 23 بند 29- 35- كتاب اشعیا،باب 5 بند 22 و باب 28 بند 1- 7 و باب 56 بند 12- كتاب یوشع ،باب 4 بند 11.
۱۶:۳۲:۳۷, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
اپارات