دانلود ویدیوی کارآموزی کارخانه ایران خودرو بانک اطلاعاتی برای سالن رنگ ایران خودرو (فیلم) از آپارات

http://ampf.ir/ap/40668     تلگرام: @ampf_ir     کارآموزی کارخانه ایران خودرو بانک اطلاعاتی برای سالن رنگ ایران خودرو،     مقدمه علم و دانش را پایانی نیست وهرکه فکر کند که به مرحله ای رسیده است که نیازی به یادگیری وکسب دانش ندارد سخت دراشتباه است واگر کسی این طور فکر کند راه پشرفت ورسیدن به مدارج بالاتر وکشف حقائق این جهان هستی را بر خود مسدود می کند. درجهان پیشرفته امروز دیگر نمیتوان
۰۵:۰۵:۳۲, ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
اپارات