دانلود ویدیوی دیابت عوامل و داروهای آن در آلمان با معرفی داروهای ویکتوزا و زیگدو , ترولیسیتی (فیلم) از آپارات

https://www.trulicity.com/ #Xigduo #Empagliflozin #Jardiance #victoza #Trulicity
۱۱:۱۸:۲۶, ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
اپارات