دانلود ویدیوی خودت باش (مرتضی خدام ) (فیلم) از آپارات

آنطور که هستی باش ،.... صداقت مؤثرترین تیری است که به قلب هدف می نشیند ،.... هدفت را با نقشه های جوراجور آلوده مکن ،... خودت باش ،.... افتاده باش ،... نه ذلیل ،... شوخ باش ،... نه مسخره ،....
۱۳:۴۱:۲۶, ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
اپارات