دانلود ویدیوی حمله فیل به خودرو گردشگر از آپارات

فاتحه ماشینو خوند رفت . علت حادثه انحراف به چپ فیل میباشد
۰۳:۳۰:۰۰, ۳۰ آبان ۱۳۹۶
اپارات