دانلود ویدیوی برچسب رسانا بهترین ابزار برای تعمیر دکمه های خراب کنترل-تلفن-ماشین حساب ( کیلیپ ) از

حتما تا به حال با مشکل بد کار کردن دکمه های کنترل یا تلفن برخورد کرده اید-در این حالت باید این دکمه ها را خیلی فشار داد تا کار کند-تا به حال لوازم زیادی برای حل این مشکل ساخته شده که اینجانب با تجربه چندین ساله در تعمیرات به شما قاطعانه میگویم تمامی ...
۰۴:۵۱:۱۷, ۲۳ خرداد ۱۳۹۷