دانلود ویدیوی کمک فنر گازی مزدا 3 _ کمک گازی مزدا رفع خشکی کمک فنر ( کیلیپ ) از

کمک فنر پیچی گازی برای اولینبار در ایران در تبریز کلیپ کمک پیچی معمولی و کمک بعد از گازی کردن با فشار نسبتاً بالا به درخواست مشتری و وزن زیاد خودرو تعویض قطعات داخلی کمک و ادغام با گازی کردن کمک برای افزایش نرمیت خودرو افزایش نرمیتی فوق العاده از ...
۲۳:۴۷:۰۶, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷