دانلود ویدیوی شب تاریک و اتوبان باریک و ترافیک چنین حایل (فیلم) از آپارات

اتوبان تبریز زنجان در شبی بسیار تاریک به همراه دو بیمار عزیز از تبریز راهی تهران شدیم بعضی جاها جاده مه آلود بود و خطر تصادف بسیار رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به زنجان و میهمان مردم خوب این شهر زیبا در هتل بزرگ زنجان شدیم جدا مردمان شریف و میهمان نوازی دارد و مسوولین و کارکنان این هتل همیشه با روی باز به یاری عزیزان بیمارم آمده اند و ما را با تبسم استقبال و با لبخند بدرقه نموده اند. 23 آذر ماه 1396
۱۹:۵۵:۳۱, ۸ تیر ۱۳۹۷
اپارات