دانلود ویدیوی توضیحات خیلیی خیلیی مهم ! كی میتونه كه .. (فیلم) از آپارات

كی میتونه كه از نینا تامبل مراقبت كنه ؟ سلنا یا ثنا فكر كردی نینا بی صحابه ؟ نخیر نیست من صاحبشم خیلی وقته :/ ونسا داد من پ حرف نزن فیك خانوم .. ببنینید من میخوام نینا رو بدم به یكی كه خوب ازش نگه داری كنه ! شریك نشه ، معامله نكنه ! اینم بدونین من هروقت بخوام اگر این دوتا كارو زیر پا بزاریم ازتون بگیرم ! به كسیم میدم كه واقعا عاشقش باشه و بهش اهمیت بده ! اهمیت یعنی چی ؟ :/ یعنی ویدیو ازش بزارین همهه چی .. همین ! هزكس میتونه بگه :)
۱۸:۱۱:۲۰, ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
اپارات