دانلود ویدیوی صحبت های فرزند مرحوم بهرام شفیع پس از فوت پدر (فیلم) از آپارات

صحبت های دردناک محمداقبال شفیع پس از فوت پدرش را ببینید.
۰۳:۱۴:۳۸, ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اپارات