دانلود ویدیوی منیژه حکمت : شکاف عمیق در سینما بین خودی و غیر خودی است از آپارات

منیژه حکمت : شکاف عمیق در سینما بین خودی و غیر خودی است ..... نگاه جنسیتی در سینما به ما نمیشود
۰۷:۰۸:۴۹, ۶ آذر ۱۳۹۵
اپارات