دانلود ویدیوی ایران خودرو جنایتکاره. این ماشین تصادف کرده ایربگ هاش باز نشده. کارشناس میگه مشکلی نئداره از آپارات

۰۴:۵۳:۰۷, ۲۲ آذر ۱۳۹۵
اپارات