دانلود ویدیوی چطوری مطالعه کنیم؟! اصول صحیح مطالعه (فیلم) از آپارات

اگرمیخواهید به صورت درست مطالعه کنید این اصول را به دقت بار بار گوش دهید.
۱۹:۳۲:۴۳, ۱۷ مهر ۱۳۹۸
اپارات